Pla Antifrau: element obligatori per a la gestió de Fons Europeus al Sector Públic

L’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència imposa a l’article 6 que tota entitat, decisora ​​o executora, que participi en l’execució de les mesures del PRTR aprovi un Pla de Mesures Antifrau abans del 31 de desembre de 2021.

A qui aplica? A tot el Sector Públic (Administració General de l’Estat, Administracions de les Comunitats Autònomes, Entitats que integren l’Administració Local i sector públic institucional i a qualsevol altre agent implicat en l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència com a perceptors de fons, establint els procediments i instruments necessaris per assegurar la coordinació i seguiment del mateix).

S’imposa que, en particular, s’aprovi un Pla de Mesures Antifrau per l’entitat decisora ​​o executora, en un termini inferior a 90 dies des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre (publicació 30 de setembre) o, si escau, des de que es tingui coneixement de la participació a l’execució del PRTR.

L’Ordre ara obliga a:

 • Avaluar el risc de frau.
 • L’emplenament de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI)
 • La disponibilitat d’un procediment per abordar conflictes d’interessos.
 • L’elecció de les mesures de prevenció i detecció es deixa a judici de l’entitat que assumeixi la responsabilitat de gestió, atenent-ne les característiques específiques i sempre tenint en compte la necessitat de garantir una protecció convenient dels interessos de la Unió.

Resum dels elements obligatoris:

 • Aprovació per l’entitat decisora ​​o executora, en un termini inferior a 90 dies des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre o, si escau, des que es tingui coneixement de la participació en l’execució del PRTR.
 • Estructurar les mesures antifrau de manera proporcionada i al voltant dels quatre elements clau de l’anomenat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.
 • Preveure la realització, per l’entitat de què es tracti, d’una avaluació del risc, l’impacte i la probabilitat de risc de frau en els processos clau de l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seva revisió periòdica, biennal o anual segons el risc de frau i, en tot cas, quan s’hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis significatius en els procediments o el personal.
 • D .Definir mesures preventives adequades i proporcionades, ajustades a les situacions concretes, per reduir el risc residual de frau a un nivell acceptable.
 • Preveure l’existència de mesures de detecció ajustades als senyals d’alerta i definir el procediment per aplicar-les efectivament.
 • Definir les mesures correctives pertinents quan es detecta un cas sospitós de frau, amb mecanismes clars de comunicació de les sospites de frau.
 • Establir processos adequats per al seguiment dels casos sospitosos de frau i la corresponent recuperació dels Fons de la UE gastats fraudulentament.
 • Definir procediments de seguiment per revisar els processos, procediments i controls relacionats amb el frau efectiu o potencial, que es transmeten a la revisió corresponent de l’avaluació del risc de frau.
 • Específicament, definir procediments relatius a la prevenció i la correcció de situacions de conflictes d’interès d’acord amb el que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 61 del Reglament financer de la UE.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies