Principals claus del nou criteri de caixa en l’IVA. Aspectes fiscals.

Amb la introducció d’aquesta nova mesura llargament reclamada, es preveu un canvi important per a les PIMES i autònoms, que podran aplicar el criteri de caixa (actualment criteri de meritament) a partir de l’1 de gener de 2014. Així, es presentaran les declaracions de l’IVA en funció que les factures emeses i rebudes hagin estat prèviament cobrades o pagades, amb les següents característiques:

 • Aquest règim permetrà ingressar l’IVA al cobrar la factura, i no en el moment de la seva emissió (data de l’exigibilitat o de la factura), tal i com s’estableix en l’actualitat. A la vegada també afectarà a l’IVA suportat que només es podrà deduir quan s’hagi pagat.
 • Tot i que encara no s’ha publicat el text definitiu es preveu que aquest règim el puguin aplicar aquelles entitats que durant l’any natural:
  • tinguin un volum de xifra de negocis inferior al 2.000.000€, i
  • quan els cobraments en efectiu respecte d’un mateix destinatari no superin els 100.000€.
 • La inclusió en aquest règim serà optativa i tindrà efectes mentre es compleixi amb els requisits per poder  aplicar-ho. En cas de renúncia voluntària tindria efectes per un període mínim de tres anys. Caldrà doncs fer una valoració prèvia relativa a la conveniència que tingui per l’empresa l’opció pel règim especial.
 • L’aplicació del criteri de caixa afectarà tant a les entitats acollides com als seus proveïdors i clients, estiguin acollits o no. Un proveïdor que opti per aquest règim, no ingressarà l’IVA fins a cobrar la factura, i en conseqüència el seu client no podrà deduir-se l’IVA suportat fins que no aboni l’import de la factura, haurà d’existir per tant una simetria entre l’ingrés i la deducció de les quotes d’IVA repercutit i suportat.

Així doncs, pot produir-se que quan una PIME acollida al criteri de caixa facturi a una entitat que no pugui acollir-se a aquest règim, aquesta es veurà obligada a l‘aplicació del criteri de caixa, no podent-se deduir l’IVA suportat fins que pagui el deute amb el seu proveïdor, i alhora, es veurà obligat a ingressar l’IVA que repercuteixi en el moment del seu meritament, veient-se perjudicat de la pitjor manera possible en aplicar el criteri de caixa i el criteri de meritament simultàniament.

Aquesta situació, anòmala, pot provocar que grans empreses que no es puguin acollir a aquest règim, només vulguin operar amb proveïdors amb el mateix criteri de meritament de l’IVA, i en conseqüència deixar en desavantatge a les entitats que apliquin el criteri de caixa.

  • Els subjectes passius acollits a aquest règim, els suposarà una major tasca administrativa, ja que a part de les obligacions que fins ara s’han de complir, s’afegeixen les següents:
  • Respecte el Llibre Registre de Factures emeses i rebudes s’haurà d’incloure:
  1. les dates de cobrament, parcial o total, i el seu import
  2. el numero de compte bancari o mitjà de cobrament que ho acrediti.
  • Respecte el reglament de facturació:
  1. Totes les factures i còpies emeses hauran de tenir la menció expressa de “Règim especial del criteri de caixa”.
 • Com a conseqüència de les mesures analitzades, els destinataris de les operacions afectades per aquest règim, i que rebin una factura en règim especial de criteri de caixa, quedaran també obligats a incloure en el seu llibre registre de factures rebudes les dates de cobrament i el número de compte bancari o mitjà de cobrament, fet que suposarà una doble tasca administrativa ja que per una banda portaran el seu llibre de registre de factures emeses amb el criteri de meritament, i el llibre registre de factures rebudes amb el criteri de meritament i de caixa, en funció del seu proveïdor.

Caldrà doncs veure des d’ara fins a finals d’any les novetats que puguin sorgir respecte aquest nou sistema, novetats que hauran d’anar acompanyades de modificacions normatives (la Llei 37/1992 de l’IVA no preveu en aquests moments l’aplicació d’aquest règim), la modificació dels models d’IVA (model 303), etcètera…

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies