Reial decret llei 8/2022, de 5 d’abril, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la contractació laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Nou contracte indefinit per a personal investigador

Els objectius d’aquest reial decret llei són evitar la paralització de les contractacions laborals en l’àmbit de les entitats d’I+D+I que conformen el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, dotar d’un instrument jurídic eficaç per a la celebració de contractes indefinits en aquest àmbit, així com garantir l’estabilitat en les relacions del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i per a això s’introdueixen dos nous articles a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que recull tots els requisits necessaris per a la realització d’aquest contracte.

El Reial decret, introdueix una modalitat de contracte indefinit vinculada al desenvolupament d’activitats cientificotècniques per a tota mena de personal de recerca en el marc de línies de recerca definides. A més, aquests contractes de durada indefinida no necessitaran autorització prèvia si el seu finançament és extern o procedeix de convocatòries en concurrència competitiva. En cas que el grup de recerca continuï amb finançament, els contractes es podran prorrogar sense necessitat d’una nova contractació.

Aquesta figura contractual, que recull les singularitats del sistema d’I+D+I i està alineada amb la reforma laboral, no està subjecta als límits de l’oferta d’ocupació pública ni a les taxes de reposició.

S’introdueixen dos nous articles a la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

  • L’article 23 bis, que regula el Contracte d’activitats cientificotècniques. Contracte de durada indefinida amb les següents característiques:

a) El contracte es podrà formalitzar amb personal amb títol de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Grau, Màster Universitari, Tècnic/a Superior o Tècnic/a, o amb personal investigador amb títol de Doctor o Doctora.

b) Els procediments de selecció del personal laboral es regiran en tot cas a través de convocatòries públiques en les quals es garanteixin els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i concurrència.

c) Quan els contractes estiguin vinculats a finançament extern o finançament procedent de convocatòries d’ajudes públiques en concurrència competitiva íntegrament, no requeriran el tràmit d’autorització prèvia.

  • L’article 32 bis, que estableix que les universitats públiques podran contractar personal tècnic de suport a la recerca i a la transferència de coneixement de conformitat amb el que es disposa en l’article 23 bis anterior.

El Reial decret, va entrar en vigor des del mateix dia de la seva publicació en el BOE, el 6 d’abril de 2022.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies