Comptabilitat

‘De comptes a contes’, article de Daniel Faura

El nostre soci fundador i president d’ACCID, Daniel Faura, ha publicat a VIAempresa, (4 juliol 2019) l’article De comptes a contes.

El president d’Accid, Daniel Faura, augura que “els comptables comptaran poc en un futur força immediat”

Acabem de celebrar el vuitè Congrés d’ACCID, l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció, que amb més d’11.000 socis, integra als professionals i acadèmics que es dediquen als àmbits de la comptabilitat i la direcció d’empreses a Catalunya. Els objectius d’ACCID són la millora de la qualitat i la transparència de la informació, promoure la recerca i nous desenvolupaments, difondre i debatre sobre tots aquells aspectes relacionats amb la comptabilitat i la informació que fonamenten la presa de decisions.

“Els primers comptables neixen amb els sumeris fa més de 5000 anys, i la seva funció era calcular, mesurar i enregistrar: la civada que collien, les eines i els animals que posseïen, o les relacions comercials”

Es pot llegir l’article complet al següent enllaç:

https://www.viaempresa.cat/economia/faura-accid-comptes-contes_1937007_102.html

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Manual de Ràtios Sectorials 2017, publicat per l’ACCID

L’ACCID presenta el seu Manual de Ràtios Sectorials del 2017, que inclou l’anàlisi de comptes anuals d’empreses de 143 sectors d’activitat, amb 25 ràtios per a cada sector, com a eina de comparació i anàlisi de les dades d’una empresa amb altres del mateix sector d’activitat empresarial.

Aquest estudi, coordinat per Oriol Amat, ha comptat amb la col·laboració de la UPF Barcelona School of Management, ACCID i el Registre d’Experts Comptables de Catalunya (RECC).

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Marc normatiu de la comptabilitat de la Generalitat de Catalunya

S’ha publicat en el DOGC número 7791 de data 18 de gener de 2019 l’Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya, que deroga l’Ordre ECF/300/2002, de 18 d’abril.

Aquesta nova Ordre adequa el marc normatiu de la comptabilitat al Pla general de comptabilitat pública (PGCPGC), aprovat mitjançant l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, aplicable a partir de l’exercici comptable que es va iniciar el dia 1 de gener de 2018.

Una de les finalitats de la nova Ordre és potenciar l’Administració electrònica en l’Administració Pública en l’àmbit de la gestió econòmica i de la informació comptable. Així, es contempla la substitució dels documents comptables per les anotacions comptables electròniques. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Últimes consultes publicades al BOIAC sobre immobilitzat

La primera fa referència al tractament comptable de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en les donacions d’immobilitzat, tant per a l’entitat donant com per la receptora de l’actiu (donatària).

D’acord amb la normativa d’IVA aplicable i al que estableix la norma de registre i valoració 12 del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Real Decret 1514/2007, es conclou que si l’empresa realitza una donació per la qual estigui obligada a repercutir l’IVA, i s’acorda que l’entitat que rep la donació no aboni dit import, el donant haurà de comptabilitzar una més despesa per donació i viceversa, el donatari registrarà dit import com a donació (ingrés), en cas que l’entitat pugui deduir-se l’IVA, formant més cost de l’immobilitzat en cas contrari. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ràtios Sectorials 2016. Manual publicat per ACCID

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció ha publicat el document tècnic Ràtios Sectorials 2016 amb l’objectiu de facilitar els balanços, els comptes de resultats i les ràtios dels principals sectors d’activitat empresarial, amb 25 ratios per a cada sector.

Aquest estudi ha estat coordinat per Oriol Amat, ha comptat amb la participació de Pilar Lloret i Raffaele Manini i amb la col·laboració de la UPF Barcelona School of Management, ACCID i el Registre d’Experts Comptables de Catalunya (RECC). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

La custòdia de documentació amb transcendència econòmica de les Entitats Sense Afany de Lucre

Aquelles Entitats Sense Afany de Lucre, l’exercici econòmic de les quals coincideix amb l’any natural, amb el canvi d’any acostumen a plantejar-se dubtes relatius a la custòdia i possible destrucció d’aquells documents amb transcendència comptable i fiscal.

Tot i que per norma general es recomana conservar la documentació durant 10 anys (doncs cal tenir en compte les prescripcions del Codi Penal o la Llei de prevenció del blanqueig de capitals), a continuació analitzem el que estableixen les diverses normatives vigents en relació a la conservació de documentació: (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Propera aprovació del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya

Delimitació de l’àmbit subjectiu d’aplicació al Sector Públic

Segons ha informat públicament la Interventora General de la Generalitat de Catalunya, properament s’aprovarà l’Ordre per la que s’aprova el nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) que es preveu entri en vigor el primer de gener del 2018. Aquest nou Pla de Comptabilitat Pública posarà fi a una situació de transitorietat en el règim comptable del sector públic de la Generalitat, que presentava una situació heterogènia respecte el sector públic estatal, que ja disposa d’un nou Pla des del 2010, així com també respecte el sector públic local, que a l’any 2014 va aprovar també un nou Pla comptable. Pel contrari, el règim comptable de la Generalitat es fonamentava encara en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de l’any 1996, per tant, molt anterior al  procés de reforma comptable que s’ha dut a terme els darrers anys, tant el sector privat,  com en el sector públic, en el marc d’harmonització en les Normes Internacionals de Comptabilitat. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Hem de ser previsors: La nova comptabilització dels arrendaments suposarà un increment molt important del deute de moltes empreses.

Els deutes per lloguers  s’hauran d’incloure com passiu en els balanços de les empreses a l’exercici 2019.

En concret, a partir del 2019, les empreses han de calcular el valor  futur  dels contractes d’arrendaments d’actius que tenen subscrits i registrar-los com un passiu en el seu balanç.

Per tant, la nova normativa de la NIFF 16  de la IASB, afectarà mes a aquelles empreses que tinguin mes contractes d’arrendament i dependrà molt directament de la durada d’aquests contractes.

Això ens obliga a començar a treballar, ja mateix, per tal d’avançar-nos a una normativa que serà d’aplicació al 2019, però que s’ha de planificar a mig termini. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Comptabilització de serveis professionals prestats per una societat a una Fundació a títol gratuït.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha publicat una consulta al BOICAC nº 105 sobre el tractament comptable d’un acord de col·laboració entre un despatx professional i una fundació no lucrativa.

En concret, la fundació rep de forma gratuïta els serveis de professionals independents per col·laboracions en projectes que selecciona la fundació. La fundació intervé canalitzant les sol·licituds d’assessorament de les entitats beneficiaries  del seu fi fundacional.

La consulta es sobre el tractament comptable d’aquests fets en la fundació. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Col·laboració d’Antoni Ayora en el Curs de preparació per a l’examen d’Expert comptable en el Col·legi d’Economistes de Catalunya.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ofereix el “Curs de preparació per a l’examen d’EXPERT COMPTABLE”, amb l’objectiu d’ajudar a tots aquells interessats en presentar-se a la prova d’aptitud professional del proper desembre per a la inscripció en el REC.

El curs tindrà inici el proper 13 de juny, fins el 21 de novembre de 2016.

Antoni Ayora, gerent de Faura-Casas impartirà el mòdul 9 del curs: Comptabilitat Pública.

Per a més informació:

Informació curs

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies