Contractació pública

L’OIReScon publica la Guia Bàsica per a la correcta aplicació dels fons vinculats al “Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència”

L’Oficina, organisme vinculat al Ministeri d’Hisenda del Govern d’Espanya és l’encarregat de vetllar per la correcta aplicació de legislació en matèria de contractació pública.

L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) ha publicat aquest mes de juny un monogràfic sobre el repartiment dels 72.000 milions de fons europeus que Espanya rebrà des de Brussel·les entre 2021 i 2023 per combatre les desigualtats sorgides a partir de la pandèmia. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en l’àmbit de la contractació pública incloses en el Reial Decret llei 17/2020

El Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, recull algunes que afecten al sector públic; la més important és l’aixecament de la suspensió dels procediments de contractació pública, permetent la seva continuació i també l’inici de nous procediments de licitació.

També modifica l’article 34 de Reial Decret llei 8/2020, amb la intenció de completar i aclarir les mesures de suspensió i indemnització dels contractes en execució i matisa també el règim dels encàrrecs a mitjans propis personificats per part d’entitats públiques que no són poder adjudicador. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Represa en l’execució de determinats contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic

Mitjançant l’ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l’Acord GOV/54/2020, de 27 de març, que publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 6 de maig, s’acorden els criteris per reprendre l’execució de determinats contractes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

La situació de la crisi sanitària que ha ocasionat la COVID-19 ha evolucionat cap a la fase actual de relaxació progressiva del confinament, amb la conseqüent represa gradual de l’execució de les obres i de la prestació dels serveis presencials en edificis, instal·lacions i equipaments públics dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures en relació amb la contractació de béns i serveis per part de determinades entitats públiques del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya

La disposició addicional primera del Decret llei 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu preveu que l’Institut Català de Finances pugui fer ús, mentre es mantingui l’estat d’alarma, del mecanisme de contractació d’emergència que preveu la LCSP, en totes aquelles contractacions que resultin essencials per a la implantació, posada en marxa i manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades amb l’objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Junta Consultiva de Contractació Publica de l’Estat: recordatori sobre la tramitació d’expedients d’emergència

Per tal de prevenir que es puguin produir situacions de mal ús o d’abús, de la figura jurídica de la contractació d’emergència, la Junta Consultiva de l’Estat (JCE) recorda la interpretació de les condicions sota les quals s’ha d’utilitzar la tramitació d’emergència i la forma en què aquesta ha de realitzar-se.

El corpus jurídic aprovat durant la vigència de l’estat d’alarma conté una inequívoca declaració sobre l’aplicació a tots els contractes públics (que tinguin per objecte atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front a la COVID-19 de l’anomenada tramitació d’emergència (procediment regulat a l’article 120 de la LCSP). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Informe de la CNMC relatiu als procediments de contractació pública a Espanya

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha avaluat al seu informe 004/2018, de febrer de 2020,  la incidència que tindria una contractació pública eficient a Espanya. La Comissió estima que els procediments oberts i transparents produeixen un estalvi de gairebé un 10% de mitjana en els imports de les adjudicacions

En primer lloc, la intensitat de la competència en l’aprovisionament públic és reduïda, com revela l’elevat percentatge de licitacions amb un únic participant (en gairebé un 34% dels contractes estatals hi ha un únic participant, i en un 66% dels contractes estatals hi ha 3 o menys participants).

En segon lloc, en els contractes d’import reduït es recorre amb molta freqüència al procediment negociat sense publicitat, i aquests contractes tenen un pes significatiu en el total de contractes (el 50% dels contractes estatals tenen un pressupost inferior a 92.389 €) . (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies