Noves mesures en l’àmbit laboral establertes pel Reial Decret llei 19/2020

Amb l’aprovació del Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, s’adopten noves mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social per pal·liar els efectes de la COVID-19. S’estenen les de l’àmbit agrari, i s’afegeixen noves decisions en el terreny laboral, per tal d’alleujar l’impacte de la crisi en el teixit productiu espanyol i reforçar la protecció dels col·lectius més exposats a la crisi.

Les novetats que aporta aquest Reial Decret llei són:

1) Ocupació agrària

L’article 1 prorroga fins al 30 de setembre de 2020 les mesures extraordinàries per promoure l’ocupació temporal agrària, previstes al Reial Decret llei del passat 7 d’abril, que establia la seva vigència fins al 30 de juny. Amb aquesta pròrroga de tres mesos, es garanteix la disponibilitat de mà d’obra per fer front a les necessitats d’agricultors i ramaders, davant les limitacions sanitàries als viatges de treballadors d’altres països que realitzen tasques agràries com a temporers, com a conseqüència de la COVID -19.

En relació amb els joves estrangers en situació regular amb autorització de residència no lucrativa que es van acollir al Reial Decret llei 13/2020, la disposició addicional segona (D.a 2a) estableix que es permetrà que, després de la finalització de la vigència del seu permís de treball actual, puguin accedir a una autorització de residència i treball. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

El Govern aprova les mesures derivades de l’acord social en defensa de l’ocupació

Després de setmanes d’intenses negociacions amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a nivell estatal, el Butlletí Oficial de l’Estat de 13 de maig, ha publicat el Reial Decret llei 18/2020, de 12 de maig, pel qual s’aproven pel Govern un seguit de mesures que pretenen donar una resposta adequada, perquè les empreses adoptin els ajustos dinàmics necessaris que els permetin transitar fins a un escenari de «nova normalitat», salvaguardar l’ocupació i protegir especialment les persones treballadores. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures aprovades pel Reial Decret llei 17/2020 en l’àmbit laboral

Dins de les mesures de suport al sector cultural per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 aprovades pel Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, s’inclou l’accés extraordinari a la prestació per desocupació per als treballadors de la Cultura, que per la seva intermitència no havien quedat emparats pels mecanismes de cobertura establerts fins a l’aparició d’aquest Reial Decret llei. D’aquesta manera, els artistes podran accedir de manera extraordinària a la prestació d’atur per un període de fins a 180 dies, segons el període d’ocupació cotitzada l’any anterior, reconeixent així la intermitència laboral i l’especial vulnerabilitat dels treballadors del sector cultural . (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures laborals establertes pel RDL 16/2020 de 28 d’abril

En l’àmbit laboral, el Reial Decret llei 13/2020 introdueix dues noves mesures: d’una banda, pel que fa a la tramitació processal dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTEs) i, en concret, de manera que es refereix al procediment per a la impugnació d’acords al respecte; de l’altra, s’estableixen els procediments de l’ordre social que es tramitaran de forma preferent. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicada l’Ordre ISM / 371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 de Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març

L’article 34 de l’esmentada norma estableix la possibilitat de sol·licitar una moratòria de sis mesos sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials de cotització a la Seguretat Social els períodes de meritació que estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020. I en el cas de treballadors per compte propi el període de meritació estigui comprès entre els mesos de maig i juliol de 2020. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures establertes en l’àmbit laboral

El Reial Decret llei 15/2020 introdueix noves mesures en l’àmbit laboral que vénen a completar i ampliar el paquet de mesures ja aprovades en normes anteriors amb l’objecte de combatre la COVID-19.

a) Prorroga fins als dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma de les següents mesures (article 8).

• El caràcter preferent de la feina a distància i les mesures per facilitar el teletreball aprovada per l’article 5 de Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març.

• Dret d’adaptació de les condicions de treball i reducció de jornada per circumstàncies excepcionals de cura, regulació en l’article 6 de l’esmentat Reial Decret llei.

b) Situació legal de desocupació per extincions de la relació laboral en el període de prova produït durant la vigència de l’estat d’alarma (article. 22). (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Ampliació dels imports exonerats de garantia en els ajornaments de les cotitzacions a la Seguretat Social

La Resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social del 6 d’abril (publicada al Botlletí Oficial de l’Estat del dia 7) modifica les quantitats dels deutes ajornables exonerades de garantia que estableix l’article 33.4.b) del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social aprovat pel Reial Decret 1514/2004, d’11 de abril.

La instrucció segona de la resolució esmentada incrementa els imports exemptes d’aportació de garantia en les sol·licituds d’ajornament de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, com a complement de l’aprovació del procediment extraordinari per a la tramitació de l’ajornament de les quotes corresponents a cotitzacions meritades entre els mesos d’abril, maig i juny, establert per l’article 35 del Reial Decret llei 11/2020, de 30 de març.

En el quadre següent s’indiquen els imports vigents fins al dia 9 d’abril i els aplicables a  partir del 10, data d’entrada en vigor de la modificació introduïda per la Resolució esmentada i recordem, darrer dia per sol·licitar l’ajornament de les cotitzacions meritades el mes d’abril  (les del Règim General corresponents al mes de març i les dels treballadors autònoms del mes d’abril).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Mesures urgents en matèria d’ocupació en el sector agrari

El Consell de ministres del dia 7 d’abril va aprovar el Reial Decret llei 13/2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria d’ocupació agrària.

Aquestes mesures afavoreixen la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per assegurar el manteniment de l’activitat agrària durant la vigència de l’estat d’alarma. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Línia d’ajuts a treballadors autònoms

EL Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19, desenvolupant el que va aprovar el Govern autonòmic el passat 17 de març, incloses en el Decret llei 7/2020. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Instrucció 1/2020, de 15 de març, sobre conciliacions administratives prèvies de l’ordre social

El passat  15 de març, des de la Secretaria de relacions amb l’administració de justícia i de la Secretaria general de treball, afers socials i famílies, s’ha dictat la instrucció 1/2020, sobre mesures preventives i organitzatives adreçades al personal al servei de l’administració justícia a Catalunya davant l’impacte del sars-coV-2 i de mesures específiques a l’àmbit de les conciliacions administratives laborals. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies