protecciódades

Passos ferms en Protecció de Dades a Andorra

El Govern andorrà ha aprovat els dos reglaments que la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD) encomanava en la seva disposició addicional. D’aquesta manera, s’ha aprovat, d’una banda, el Reglament d’aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals i, per l’altra banda, el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Memòria de l’APDCAT de l’exercici 2021

El passat 14 de juliol la nova directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), Meritxell Borràs i Solé, va comparèixer davant de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per a presentar la memòria anual.

En la memòria 2021 s’hi recullen totes les actuacions dutes a terme, de les quals en destaquem les més rellevants referents a: l’atenció al públic i consultes, la funció inspectora, les notificacions de violacions de seguretat i els plans d’auditoria. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Protecció de dades com una obligació de mitjans i no com una obligació de resultat. Breu anàlisi de la STS 543/2022, en relació amb la sanció a un encarregat de tractament per manca de mesures de seguretat

La Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem, en la Sentència 188/2022, de 15 de febrer, va ratificar la sanció de 40.001 € a un encarregat de tractament per la falta d’adopció de les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Protecció de Dades: un 1.000 % més de multes

L’any 2021, que hem deixat enrere, passarà a la història com l’any que ens vam vacunar (alguns) de la COVID-19, però també per altres canvis importants que afecten el nostre dia a dia. En l’àmbit del compliment normatiu, també és l’any que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha desplegat de forma ostentosa tota la seva capacitat sancionadora, imposant multes per vulneracions del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Si l’any 2020 l’AEPD va imposar multes per valor de 3 milions d’euros, l’any 2021 ho ha fet per l’astronòmica xifra de 32 milions, cosa que converteix l’Estat espanyol en el sisè país de la Unió Europea que més sanciona per aquest tipus d’infraccions. Del 2020 al 2021, la xifra total de multes, per tant, s’ha incrementat en un 1.000%. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Es prorroga durant el 2022 la possibilitat que les entitats jurídiques desenvolupin les reunions dels òrgans de govern per videotrucada o conferència telefònica

A finals del passat mes de desembre es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decret Llei 28/2021 de modificació del Decret Llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l’àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català.

La disposició final primera del referit Decret Llei 28/2021, determina que es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la possibilitat que les entitats de dret privat regulades pel Codi Civil de Catalunya prevegin a la convocatòria de la junta general l’assistència dels seus membres a través de mitjans telemàtics com poden ser la videotrucada o la conferència telefònica múltiple encara que aquesta circumstància no es trobi expressament prevista als estatuts socials.

(more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Irregularitats en el procés de relleu a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

A la Newsletter d’octubre informàvem de l’acord al que havien arribat PSOE i PP en la renovació de la direcció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquest pacte polític està essent controvertit perquè no sembla ajustar-se amb el procediment per  al nomenament  de la direcció d’aquesta entitat. En efecte, fa dos anys que es va reformar el procediment de designació amb voluntat de ser un procediment obert i de lliure concurrència. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aprovada la Llei de serveis electrònics de confiança

Per fi, el legislador espanyol ha aprovat la Llei 6/2020, de 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, que entra en vigor el 13 de novembre de 2020.

Cal recordar que aquesta norma té com a origen el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i de Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE, que és aplicable des de l’1 de juliol de 2016. L’objecte d’aquesta Llei és, per tant, adaptar el nostre ordenament jurídic al marc regulador de la Unió Europea, evitant així la existència de buits normatius susceptibles de donar lloc a situacions d’inseguretat jurídica en la prestació de serveis electrònics de confiança. Aquesta llei deroga la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades emet un comunicat sobre la captació de temperatura per part de comerços, centres de treball i altres establiments

Context del comunicat:

Amb data 30 d’abril de 2020, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va emetre un comunicat en relació amb la captació de temperatura per part de comerços, centres de treballs i altres establiments en què expressa la preocupació per la captació de la temperatura corporal a les persones per part de comerços, centres de treball i altres establiments, perquè suposa una ingerència particularment intensa en els drets de les persones afectades que s’està realitzant sense el criteri previ de les autoritats sanitàries. (more…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies