Termini per presentar les declaracions models D4, D8 i 360

El 30 de setembre finalitza, amb caràcter general, el termini per presentar les següents declaracions:

Model D4

Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en el seu capital i sucursals.

TERMINI: la memòria es presentarà en un termini màxim de 9 mesos a comptar des del tancament de l’exercici al qual es refereix.

Presentaran Memòria anual D4 les societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 euros quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.

També presentaran Memòria anual les societats espanyoles “holdings” o societats tenidores d’accions de societats espanyoles o estrangeres (ETVE), independentment de la seva xifra de capital social o fons propis quan la  participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.

Les sucursals a Espanya d’empreses estrangeres presentaran Memòria anual sigui quina sigui la xifra de capital o patrimoni.

Model D8

Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió espanyola en entitats estrangeres.

TERMINI: la memòria es presentarà en els 9 primers mesos de cada any natural.

Els inversors residents presentaran Memòria anual D8 en els casos d’inversions en: societats estrangeres quan el patrimoni net sigui superior a 1.502.530,27 euros, o el seu contravalor en la moneda en què estigui expressat el balanç, i la participació de l’inversor en el capital o en el total dels drets de vot sigui igual o superior al 10%; en societats estrangeres l’activitat sigui la tinença de participacions en el capital d’altres societats, sigui quina sigui la quantia de la inversió; i en sucursals a l’estranger qualsevol que sigui la quantia de la inversió.

El declarant ha de presentar una memòria anual completa per a cadascuna de les seves inversions a l’empresa estrangera que compleixi amb els requisits establerts en els paràgrafs anteriors.

Podeu trobar més informació respecte a ambdós models clicant en aquest enllaç

 

Model 360

Sol·licitud de devolució de l’IVA suportat en altres estats membres.

El formulari Model 360, el presentaran per via telemàtica, els empresaris o professionals que estiguin establerts al territori espanyol i que hagin de sol·licitar la devolució de les quotes d’IVA suportades per adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades a la Comunitat Europea. A remarcar que com a conseqüència del BREXIT, el termini per a sol·licitar la devolució de les quotes d’IVA suportades al Regne Unit per a empresaris o professionals establerts al territori espanyol durant l’exercici 2020, va finalitzar el 31 de març de 2021.

Podeu trobar més informació al respecte clicant el següent enllaç

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies