Darreres modificacions a les Normes Internacionals d’Informació Financera.

Proposta de canvis a la comptabilització dels arrendaments.

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (IASB) i el Consell de Normes de Comptabilitat Financera (FASB) ha publicat, obert a informació pública, un Projecte de Norma revisada que contempla els canvis proposats a la comptabilització dels arrendaments. La proposta té per objecte millorar la qualitat i la comparabilitat de la informació financera, proporcionant una major transparència sobre l’endeutament, els actius que una organització utilitza en les seves operacions i els riscos als quals està exposada.

D’acord amb normes comptables vigents, la majoria dels contractes d’arrendament no es reporten en el balanç de l’arrendatari, depenent de la seva classificació com a arrendament financer o d’arrendament operatiu.

El projecte conjunt de l’IASB i el FASB, d’acord amb les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF) i els EUA Principis Comptables Generalment Acceptats (PCGA dels EUA), preveu que la comptabilitat de l’arrendatari reconegui els actius i passius, corresponents als drets i obligacions dels arrendaments de més de 12 mesos.

La noma estarà en informació pública fins el 13 de setembre de 2013.

Es modifica l’abast de la NIC 36 “Deteriorament del Valor dels Actius”.

En desenvolupar la NIIF 13 Mesura del valor raonable, l’IASB va decidir modificar la NIC 36 per requerir informació a revelar sobre el valor recuperable dels actius deteriorats. Les modificacions publicades aclareixen la intenció original de l’IASB: que l’abast d’aquestes revelacions es limita a l’import recuperable dels actius deteriorats que es basa en el valor raonable menys els costos de venda.

Publicació de la CINIIF 21 Gravàmens.

El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat ha emès la Interpretació CINIIF 21: gravàmens, una interpretació de la comptabilització dels gravàmens imposats pels governs.

CINIIF 21 és una interpretació de la NIC 37 Provisions, Passius Contingents i Actius Contingents. La NIC 37 estableix els criteris per al reconeixement d’un passiu, un dels quals és el requisit perquè l’entitat té una obligació present com a resultat d’un esdeveniment passat, (conegut com un fet generador d’obligacions). La interpretació aclareix que el fet generador que dóna origen a una obligació de pagament d’una taxa és l’activitat descrita en la legislació pertinent que desencadena el pagament de la taxa.

La interpretació inclou una guia que mostra com s’ha d’aplicar la Interpretació. IFRIC 21 és efectiva per períodes anuals que comencin en o després de l’1 de gener de 2014.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies