Nova instrucció de comptabilitat local.

En el BOE del passat 20 de setembre de 2013 es van publicar les ordres per les quals s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local i la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local aprovada l’any 2004, per tal d’adaptar la comptabilitat de les entitats locals al Pla General de Comptabilitat Pública (endavant PGCP), aprovat per Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril.

L’entrada en vigor tindrà lloc a partir de l’1 gener de l’any 2015, sent obligatori a partir de l’any 2017 la incorporació, en els comptes anuals, de la informació referent al cost de les activitats i dels indicadors de gestió, en el cas del model normal aprovat per la Ordre HAP/1781/2013.

Com era previsible, del procés d’harmonització comptable, iniciat en anys anteriors, l’adaptació del PGCP a l’Administració Local obté una important influencia de Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic emeses per la IFAC, les quals es basen en les Normes Internacionals de Comptabilitat, per a l’àmbit de la comptabilitat privada.

Així l’estructura del nou Pla de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració Local manté una gran similitud d’aspectes respecte al Pla General de Comptabilitat del sector privat, incorporant en la seva primera part un marc conceptual, en el que es destaca el fons econòmic de les operacions sobre la seva forma jurídica així com la pèrdua de jerarquia dels principis comptables; una segona part en que es desenvolupen de les normes de registre i valoració; una tercera part en que la principal novetat són els dos nous estats que s’incorporen als comptes anuals: l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu; una quarta dedicada al quadre de comptes el qual s’amplia per donar cabuda a noves operacions recollides en les normes de registre i valoració, afegint el grup 8 “Despeses imputades al patrimoni net” i el grup 9 “Ingressos imputats al patrimoni net”; i per últim, una cinquena part en que es relacionen les definicions i relacions comptables.

@ Faura-Casas

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiència como usuario mientras navegas por nuestro sitio web. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información política de cookies aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies