Declaracions Informatives 2018. Sessió informativa de l’Agència Tributaria

Com ve essent habitual, l’Agència Tributària ha organitzat diverses sessions informatives relatives a les principals novetats i modificacions en les declaracions-resums anuals de l’exercici 2018, així com a les novetats en tècniques de gestió de les mateixes declaracions a través de la pàgina web de l’Agència, de les que en destaquem la següent informació:

Per a l’exercici 2018 s’ha aprovat dues noves declaracions informatives:

  • Model 233, Declaració Informativa per despeses en escoles bressol o centres d’educació infantil autoritzats, Ordre HAC/1400/2018, en aplicació de l’apartat 5 del article 81 de la Llei del IRPF relatiu a l’obligació d’informació que han de complir les entitats esmentades, i desenvolupada per l’apartat 9 del article 69 del Reglament del IRPF. Excepcionalment per aquest exercici 2018 el període de presentació finalitza el 15 de febrer. Pels següents anys el termini de presentació serà el mes de gener.
  • Model 179, Declaració Informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics, Ordre HFP/544/2018; d’acord amb l’establert al nou article 54.ter en el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs (RGAT). Excepcionalment per a l’exercici 2018 la declaració té caràcter anual a presentar en el mes de gener de 2019, per a l’exercici 2019 la declaració es presentarà de forma trimestral.

En el quadre següent es resumeixen les principals modificacions en les declaracions informatives:

ORDRE MODEL MODIFICACIÓ
 

 

 

Ordre HAC/1148/2018

Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones. Termini de presentació: el mes de febrer de forma indefinida.
Models 303, 322. Declaracions periòdiques d’IVA. Incorpora les caselles informatives respecte a la voluntarietat de portar els llibres mitjançant la seu electrònica de l’Administració, i la no obligació de presentar el model 390.
Models 390 Declaració resumen anual de l’IVA: Queden exempts de presentar aquest model les entitats que estiguin en el SII.

S’eliminen els tipus d’IVA no vigents i és crea una casella en que l’inclourà les quotes deduïbles en virtut de resolució administrativa o sentència en ferm amb tipus no vigents.

 

 

 

Ordre HAC/1417/2018

Models 117, 187, 196, 198, 289 i 291. Declaracions sobre rendiments de capital mobiliari actius financers i comptes bancaris. Diverses modificacions en determinats camps relatius a informació a subministrar.
Models 190 Retencions i ingressos a compte. Noves subclaus:

  • Subclau 25: supòsits en què la retribució en espècie s’instrumenta mitjançant els “vals guraderia”.
  • Subclau 24: supòsits en què exclou les situacions de la subclau 25.
  • Subclau 26: supòsits en què la retribució en espècie s’instrumenta mitjançant un pagament directe de l’empresa o ocupador al tercer en compliment dels compromisos assumits amb els seus treballadors, segons l’article 42.3.d) de la Llei d’IRPF.
  • Subclau 27: supòsits de Prestacions públiques per maternitat o paternitat exemptes del IRPF
  • Subclau 28: resta de supòsits.
Ordre HAC/763/2018 models 143 i 122, Impost sobre la Renta de les Persones Físiques Informació relativa a deduccions per família nombrosa.
 

Ordre HAC/1416/2018

models 030. Canvi de domicili. Habilitació de caselles data d’efecte residència fiscal
Model 036. Declaració Censal Caselles data d’efecte residència fiscal i s’inclou un nou apartat pel règim d’opció especial serveis telecomunicació radio difusió o de televisió i als prestats per via electrònica.

Així mateix, en les sessions realitzades per l’Agència Tributària, s’ha informat en relació a les Novetats en serveis d’ajuda en els programes de confecció de les declaracions informatives de l’exercici 2018. L’Administració, en l’afany de millorar l’entrada de dades al seu servidor, ha creat una eina que permet la validació “on line” del fitxer que el declarant presenta, de forma prèvia a la presentació de la declaració. Aquest sistema permet identificar els registres erronis existents en una declaració informativa i presentar únicament els registres correctes, concedint al presentador editar les dades dels registres inexactes per una posterior presentació com a declaració complementària.

Clicant sobre aquest enllaç, es pot obtenir la presentació de les sessions d’informatives de l’AEAT per tal d’ampliar la informació esmentada anteriorment.

 

Irene Sust
Noemí Rosado
Àrea Fiscal-Laboral
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

@ Faura-Casas

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies